Bách Phạm

Bách Phạm

#Code dạo

SOLID Principles in Ruby

SOLID Principle là những nguyên lý thiết kế OOP, được đúc kết từ rất nhiều kinh nghiệm của lập trình viên thông qua các dự án lớn nhỏ. Một project áp dụng những nguyên lý này sẽ có code dễ đọc, dễ test, rõ ràng hơn. Và việc quan trọng

Trang 1 trên 1