Bách Phạm

Bách Phạm

#Linh tinh

Lại nói về... Tiền

Đầu năm mới chúc mọi người thật nhiều niềm vui, hạnh phúc.Một năm qua thấy bản thân và bạn bè xung quanh mình bắt đầu bàn nhiều hơn đến..tiền Câu chuyện chém gió lề đường đã không chỉ còn về game hay về các em gái mưa nữa,

Trang 1 trên 1