Bách Phạm

Bách Phạm

[Crypto_chân_kinh] Cạn bẫy tài chính: Tam giác Bitcoin- Altcoin- Cá mập

Crypto là một trò chơi khốc liệt, đầy dẫy cạn bẫy. Để sinh tồn trong trò chơi này, chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất

[Crypto_chân_kinh] Thuật ngữ và khái niệm P2: Đồ thị nến Candlestick

Biểu đồ thể hiện những thay đổi về giá của các công cụ tài chính. Trên thực tế, đây là cách thông dụng nhất để mô phỏng và phân tích các biến động của tỷ giá. Nắm vững về biểu đồ là yêu cầu bắt buộc trên con đường trở

[Crypto_chân_kinh] Từ điển

Bạn là newbie mới bước chân vào thị trường tài chính? Bạn tham gia vào các nhóm thảo luận Crypto làm tàu ngầm nhưng lại không hiểu bọn trader đang nói về cái beep gì? Bạn muốn note lại những khái niệm vì não bạn quá bé và không thể

Các bước chuẩn bị để gia nhập thị trường cryto

Hiểu rõ về thị trường, blockchain, eth, nội lực ntn- Gía trị nội tại trên block TVH- Liên kết giữa các đối tượng giữa alt coin và btc- Phân tích kĩ thuật (tổng hợp qúa khứ dự đoán tương lai) (recommend forex 100% 4 chương đầu)+ Biểu đồ nến + mô

[Crypto_chân_kinh] Thuật ngữ và khái niệm P1: Broker & Leverage & Margin

Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường khốc liệt của trader thì hẳn đã từng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các thuật ngữ, khái niệm chuyên ngành. Bao giờ cũng vậy, khi học về bất cứ lĩnh vực gì chúng ta

Trang 1 trên 2