Bách Phạm

Bách Phạm

SOLID Principles in Ruby

SOLID Principle là những nguyên lý thiết kế OOP, được đúc kết từ rất nhiều kinh nghiệm của lập trình viên thông qua các dự án lớn nhỏ. Một project áp dụng những nguyên lý này sẽ có code dễ đọc, dễ test, rõ ràng hơn. Và việc quan trọng

Tôi đã dùng Ghost Blog thế nào?

Đây là phần 1 của loạt bài phần viết về Tôi đã dùng Ghost Blog thế nào? Phần 1 giới thiệu tổng quan về Ghost, và cách thức tạo máy chủ Ghost. Đang có nhiều nền tảng blog cho mọi người, đơn cử như Medium, Wordpress, Google BlogspotGhost. Nhưng Ghost

Trang 1 trên 1